We-meet Again

Wat doen Weijer, 12-06-2019 bij AAE


De We-meet up in maart stond in het teken van elkaar leren kennen. Het vervolg hierop (de We-meet again) had als doel te brainstormen over mogelijke raakvlakken, problemen en uitdagingen waar de aanwezige bedrijven tegenaan lopen.


Omdat er steeds nieuwe bedrijven aanhaken bij dit initiatief, wordt er iedere sessie een korte voorstelronde gehouden. De bedrijven die deze keer aanwezig waren: Ammertech, Lolaar, T&T, Guardian, Dierenambulance, AAE en Stichting Bedrijventerrein Helmond.


Hierbij een korte toelichtingen over Stichting bedrijventerreinen Helmond, gegeven door Frits Rutten.

SBH is voortgekomen uit diverse kleine initiatieven. Zij zijn samen gaan werken om de gezamenlijke belangen van de ondernemers te behartigen en daarmee een goede gesprekspartner met de gemeente te kunnen zijn. SBH richt zich op 4 hoofd thema’s:

 1. Schoon, heel & veilig

 2. Energiebewust en duurzaam

 3. Werkgelegenheid

 4. Huisvesting

Zie voor meer info: https://www.bedrijventerreinenhelmond.nl/


Uit de brainstormsessie kwam naar voren dat er behoefte is naar contact op het bedrijventerrein. WatdoenWeijer.nl gaat een voorstel doen hoe dit contact te realiseren en in stand houden.


De volgende onderwerpen zijn o.a. aan bod gekomen:

 • Vernielde en/of open geknipte hekken (aan de zijde van de Aa)

 • ongehoord contact met de gemeente Helmond (defecte straatverlichting, processierupsen)

 • Infrastructuur bedrijventerrein (Grasbeemd éénrichtingsverkeer?)

 • Collectief inkopen facilitaire voorzieningen (groenonderhoud, schoonmaak, afval)

 • BHV en veiligheid

 • Communicatiefaciliteiten

 • Flexpool personeelHet voorstel van de aanwezigen was om de volgende bijeenkomst van Wat doen Weijer een concreet onderwerp te behandelen. In overleg is dit BHV en veiligheid geworden.


Wiebe, Rob en Tim zullen dit gaan faciliteren en gaan zich verdiepen in de opties die er zijn om een platform te creëren waarop de bedrijven elkaar kunnen vinden.


We willen alle aanwezigen bedanken voor de inbreng en het enthousiasme. Een vervolg wordt later gepland en via de mail en website kenbaar gemaakt.

Voor de volledige notulen download het bestand hieronder